Knjigovodstvena agencija

BP

Poznavanje Propisa

Knjigovodja od Poverenja

Knjigovodstvena agencija-Business Protection poseduje dugogodišnje iskustvo i stručan kadar, u mogućnosti smo da profesionalno izađemo u susret svim poslovnim zahtevima naših klijenata koji su nam ukazali poverenje. Za sve poslove preuzimamo potpunu odgovornost.Registracija preduzeća u Srbiji često je komplikovan posao, ali ne i u knjigovodstvenoj agenciji Business Protection . Svakom klijentu ili preduzeću pristupamo individualno i na taj način uspevamo da obezbedimo adekvatnu vrstu usluge koja je vezana za njihovu delatnost.Knjigovodstvena agencija Bp je sa središtem u Beogradu.Naša kurirska služba pokriva za sada Beograd.
Logo BP Agencije zuto crni

Knjigovodstvena agencija

Usluge
1 %

Osposobljeni smo za sve vrste knjigovodstvenih poslova,prijavu stranaca,likvidacija.

Konsalting
1 %

Vršimo kompletno finansijsko savetovanje o mogucem poboljšanju rezultata poslovanja.

Lider
1 %

Slobodno možemo reći lideri u svojoj oblasti preko 230 zadovoljnih klijenata

fleksibilan cenovnik USLUGA

Cene za sve naše usluge su prilagođenje potrebama i mogućnostima klijenta, a formiraju se u dogovoru sa svakim klijentom posebno, uzimajući u obzir obim i kompleksnost Vašeg poslovanja

Knjigovodstvene usluge

 

Knjigovodstvena agencija BP pruža usluge knjigovodstva, računovodstva i poreskog savetovanja za mikro i mala pravna lica, preduzetnike i udruženja građana.

Zahvaljujući našoj stručnosti i poznavanju fiansijskog poslovanja, uz savremena programska rešenja i pračenje zakonskih propisa, uspešno poslujemo i pratimo naše klijente.

Svoje usluge znamo da prilagodimo velikim, srednjim i malim preduzećima. Raznolikost obima usluga i specifičnost svakog pojedinačnog preduzeća kojima nudimo svoje usluge, vode nas ka temeljnom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.

knjigovodstvena agencija

Obrada izvoda

U mogućnosti smo da vam ponudimo direktnu obradu izvoda putem maila u program tim erp radi daljeg knjiženja

Multilingual & translatable

Možemo slobodno reći da poslujemo sa više stranih kompanija i da nam saradnja i komunikacija sa njima ne predstvlja izazov ćak naprotiv drago nam je što su to naši klijenti

Osnivanje preduzeća

Nudimo kompletnu pomoc prilikom osnivanja preduzeca,specijalističih bolnica,ordinacija i privatnih domava zdravlja.

DOSTUPNOS

Stalna komunikacija sa klijentom je jedna od naših posebnosti.Uvek dostupni za klijenta je naša obaveza.

Cenovnik

Cene za sve naše usluge su prilagođenje potrebama i mogućnostima klijenta, a formiraju se u dogovoru sa svakim klijentom posebno, uzimajući u obzir obim i kompleksnost Vašeg poslovanja.

fiskalne kase

Kasa radi na principu on-line sinhronizacije što znači da možete pratiti u realnom vremenu sa bilo kog mesta kako vam rade maloprodaje. Takođe postoji podrška za ugostiteljske objekte i touchscreen ekrane.

knjigovodstvena agencija BP

Višegodisnje članstvo u savezu računovodja i revizora Srbije

KNJIGOVOĐA ZA PAUŠALCE

Specijalan popust za paušalce od 30 €

izrada sajtova slika za reklamu

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, svi preduzetnici su dužni da o svom poslovanju vode poslovne knjige, kao i da finansijski rezultat poslovne godine iskažu kroz konačnu poresku prijavu. Međutim, isti Zakon omogućava poreskim obveznicima, da s obzirom na na okolnosti preduzetnici mogu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje. Ova “mogućnost“ je skoro prerasla u pravilo, tako da se najveći broj poreskih obveznika, osim odredjenih delatnosti, kojima je Zakon uskratio pravo na paušal, opredelio za način oporezivanja, gde poreski organ u skladu sa propisima i kriterijumima, utvrdjuje paušalni neto prihod, koji predstavlja mesečnu osnovicu poreza i doprinosa. Međutim, postoje situacije kada paušalni način nije dozvoljen, kao i scenariji kada paušalac automatski ili po sopstvenoj odluci prelazi u sistem vođenja poslovnih knjiga. Paušalni način oporezivanja nije dozvoljen preduzetnicima koji se bave ugostiteljstvom i trgovinom, koji se bave poslovima u oblasti nekretnina, knjigovodstvenim poslovima, svima onima koji u kalendarskoj godini ostvare prihod veći od 6.000.000 dinara, kao i onima koji u prethodnih 12 meseci ostvare prihod veći od 8.000.000, čime automatski postaju obveznici PDV-a. Ako paušalac postane obveznik PDV (sopstvenom odlukom ili ukoliko ostvari promet preko 8.000.000), tada je dužan da počne da vodi poslovne knjige od dana kada je postao obveznik PDV. Prelaskom na sistem vodjenja poslovnih knjiga, poreski obveznik može da se opredeli da poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva. Preduzetnici koji se opredele da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, vode ih u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija. To znači da ovi preduzetnici vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike i u skladu sa Pravil­nikom o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike. Godišnji finansijski izveštaj obveznici dostavljaju do 28. februara tekuće godine Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi uz obrazac PB 2. Preduzetnici koji se opredele da poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva, odnosno prema odredbama člana 44. Zakona o porezu na dohodak građana u poslovnim knjigama treba da obezbede podatke o prihodima, rashodima, osnovnim sredstvima, alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom, kao i druge podatke, u skladu sa ovim Zakonom i Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva. Knjigovodstvena agencija BP nudi specijelne cene knjigovodstvenih usluga za vodjenje poslovnih knjiga po ceni od 30 EUR

Knjigovodstvena agencija

Poslovni sistem

WEB POSLOVNI SISTEM u SaaS varijanti.Skraćuje vreme obrade 10 puta. Štedi vreme i novac. Kompletan SW sa podsistemima za male i srednje firme..

Marketing

Za sve klijente koji izmiruju svoje obaveze u roku na godišnjem nivou u moguđnsti smo da im ponudimu besplatnu izradu sajta sa našim programerom

Virtuelna kancelarija

Virtuelna kancelarija štedi vreme za mala preduzeća. Virtuelna kancelarija je naročito pogodana za start-up, za koje je zakup kancelarije nepotrebno veliki izdatak, ali povremeno im je potreban prostor da se sastanu i pregovaraju sa klijentima i partnerima.Koncept virtuelne kancelarije podrazumeva: virtuelni sedište potrebno za registraciju u Privrednom registru.Obezbedite sebi profesionalnu adresu uz usluge brige o pošti i javljanja na telefonske pozive.

 
 

Prijava stranih državljana

Prijava stranih državljana,obracun plata,porodiljko bolovanje,zavrsni računi,otvaranje preduzeća,virtuelna kancelarija su samo deo naših usluga.Odobrenje privremenog boravka i radna dozvola jeste ono što je zajedničko svim strancima koji rade u Srbiji, a ono po čemu se razlikuju je osnov za odobrenje privremenog boravka i dobijanje radne dozvole, odnosno dokumentacija koju je potrebno pripremiti i predati nadležnim organima.Zakoni koji regulišu odobrenje privremenog boravka stranaca i pribavljanje radnih dozvola jesu Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca.