POZNAVANJE PROPISA STRUČNOST

Knjigovodstvena Agencija BP

Specijalni popusti za paušalce.

Prijava stranih državljana

Knjigovodstvena agencija BP Beograd

Knjigovodstvena agencija-Business Protection poseduje dugogodišnje iskustvo i stručan kadar, u mogućnosti smo da profesionalno izađemo u susret svim poslovnim zahtevima naših klijenata koji su nam ukazali poverenje. Za sve poslove preuzimamo potpunu odgovornost.Registracija preduzeća u Srbiji često je komplikovan posao, ali ne i u knjigovodstvenoj agenciji Business Protection . Svakom klijentu ili preduzeću pristupamo individualno i na taj način uspevamo da obezbedimo adekvatnu vrstu usluge koja je vezana za njihovu delatnost.Knjigovodstvena agencija Bp je sa središtem u Beogradu.Naša kurirska služba pokriva za sada Beograd.

 • proba

  Knjigovodstvo

  Osposobljeni smo za sve vrste knjigovodstvenih poslova,prijavu stranaca,likvidacija.

 • coding

  Kosalting

  Vršimo kompletno finansijsko savetovanje o mogucem poboljšanju rezultata poslovanja.

 • Knjigovodstvena

  Osnivanje firme

  Nudimo kompletnu pomoc prilikom osnivanja preduzeca,specijalističih bolnica,ordinacija i privatnih domava zdravlja.

 • code

  Lider

  Slobodno možemo reći lideri u svojoj oblasti preko 230 zadovoljnih klijenata

 • Cenovnik

  Cenovnik

  Cene za sve naše usluge su prilagođenje potrebama i mogućnostima klijenta, a formiraju se u dogovoru sa svakim klijentom posebno, uzimajući u obzir obim i kompleksnost Vašeg poslovanja.

 • Odgovornost

  Odgovornost

  Preuzimamo svu odgovornost za dobro izvršenje poslova.

Reference

Azzaroclub
Beogradionica
Foto-spomenar
cips
royal

Paušalci cena

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, svi preduzetnici su dužni da o svom poslovanju vode poslovne knjige, kao i da finansijski rezultat poslovne godine iskažu kroz konačnu poresku prijavu. Međutim, isti Zakon omogućava poreskim obveznicima, da s obzirom na na okolnosti preduzetnici mogu da podnesu zahtev za paušalno oporezivanje.

Ova “mogućnost“ je skoro prerasla u pravilo, tako da se najveći broj poreskih obveznika, osim odredjenih delatnosti, kojima je Zakon uskratio pravo na paušal, opredelio za način oporezivanja, gde poreski organ u skladu sa propisima i kriterijumima,  utvrdjuje paušalni neto prihod, koji predstavlja mesečnu osnovicu poreza i doprinosa.

Međutim, postoje situacije kada paušalni način nije dozvoljen, kao i scenariji kada paušalac automatski ili po sopstvenoj odluci prelazi u sistem vođenja poslovnih knjiga.

Paušalni način oporezivanja nije dozvoljen preduzetnicima koji se bave ugostiteljstvom i trgovinom, koji se bave poslovima u oblasti nekretnina, knjigovodstvenim poslovima, svima onima koji u kalendarskoj godini ostvare prihod veći od 6.000.000 dinara, kao i onima koji u prethodnih 12 meseci ostvare prihod veći od 8.000.000, čime automatski postaju obveznici PDV-a.

Ako paušalac postane obveznik PDV (sopstvenom odlukom ili ukoliko ostvari promet preko 8.000.000), tada je dužan da počne da vodi poslovne knjige od dana kada je postao obveznik PDV.

Prelaskom na sistem vodjenja poslovnih knjiga, poreski obveznik može da se opredeli da poslovne knjige vodi po sistemu dvojnog ili prostog knjigovodstva.

Preduzetnici koji se opredele da poslovne knjige vode po sistemu dvojnog knjigovodstva, vode ih u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija. To znači da ovi preduzetnici vode poslovne knjige i sastavljaju finansijske izveštaje u skladu sa Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike  i u skladu sa Pravil­nikom o kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike.

Godišnji finansijski izveštaj obveznici dostavljaju do 28. februara tekuće godine Agenciji za privredne registre i Poreskoj upravi uz obrazac PB 2.

Preduzetnici  koji se opredele da poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva, odnosno prema odredbama člana 44. Zakona o porezu na dohodak građana u poslovnim knjigama treba da obezbede podatke o prihodima, rashodima, osnovnim sredstvima, alatu i inventaru sa kalkulativnim otpisom, kao i druge podatke, u skladu sa ovim Zakonom i Pravilnikom o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva.

Knjigovodstvena agencija BP nudi specijelne cene knjigovodstvenih usluga za vodjenje poslovnih knjiga  po ceni od 30 EUR


Website Traffic

Potpuna kontrola poslovanja

WEB POSLOVNI SISTEM u SaaS varijanti.Skraćuje vreme obrade 10 puta. Štedi vreme i novac. Kompletan SW sa podsistemima za male i srednje firme..

 • Bis erp web

Knjigovodja

MARKETING

Za sve klijente koji izmiruju svoje obaveze u roku na godišnjem nivou u moguđnsti smo da im ponudimu besplatnu izradu sajta u saradnji sa renomiranom marketinškom agencijijom koja je i naš klijent .

narodna-Banka-Srbije

Knjigovodstvo Bp

Knjigovodstvena agencija BP nije kao ostale knjigovodstvene agencije.Knjigovodstvene usluge pružamo u roku.Naše knjigovodje poseduju sertifikate za ovlašćene računovodje

Virtuelna

Virtuelna kancelarija

Virtuelna kancelarija štedi vreme za mala preduzeća. Virtuelna kancelarija je naročito pogodana za start-up, za koje je zakup kancelarije nepotrebno veliki izdatak, ali povremeno im je potreban prostor da se sastanu i pregovaraju sa klijentima i partnerima.
Koncept virtuelne kancelarije podrazumeva:
- virtuelni sedište potrebno za registraciju u Privrednom registru

Prijava stranih državljana

Prijava stranih državljana,obracun plata,porodiljko bolovanje,zavrsni računi,otvaranje preduzeća,virtuelna kancelarija su samo deo naših usluga.

Odobrenje privremenog boravka i radna dozvola jeste ono što je zajedničko svim strancima koji rade u Srbiji, a ono po čemu se razlikuju je osnov za odobrenje privremenog boravka i dobijanje radne dozvole, odnosno dokumentacija koju je potrebno pripremiti i predati nadležnim organima.

Zakoni koji regulišu odobrenje privremenog boravka stranaca i pribavljanje radnih dozvola jesu Zakon o strancima i Zakon o zapošljavanju stranaca.