Knjigovodja

Knjigovodstvene usluge : Vođenje poslovnih knjiga (dnevnika, glavne knjige i pomoćnih knjiga);knjigovodstvene usluge - vođenje analitičkih knjigovodstva: kupci, dobavljači, osnovna sredstva, roba, proizvodnja, materijal, nedovršeni proizvodi, gotovi proizvodi; - vođenje robnomaterijalnog knjigovodstva - izrada kalkulacija maloprodajnih i veleprodajnih cena, vođenje KEPU knjige; - vođenje PDV evidencije, obračun PDVa, izrda poreske prijave PDVa; - obračun zarada zaposlenima, prijava/odjava radnika, izrada M4 obrasca, i PPP obrasca;prijava stranih državljana. - obračun amortizacije osnovnih sredstava; - vođenje dinarske i devizne blagajne; - obračun ugovor o delu, autorskih ugovora, zakupa i sličnih obračuna; - analiza poslovanja i finansijskih pokazatelja sa ciljem obezbeđivanja informacija klijentu za donošenje najbolje odluke (poresko i poslovno savetovanje); - izrada završnog računa: bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, izveštaj o tokovima kapitala, poreski bilans i poreska prijava na dobit, odnosno dohodak građana. - kurirske poslove (odnošenja, donošenja i predaje dokumentacije) - zastupanje pred poreskim organima - otvaranja preduzetničke radnje (SZR, STR, SUR, SZTR, SUTR...); - otvaranje preduzeca (DOO); - osnivanja udruženja (udruženja građana, skupštine stanara, sportskog udruženja...Knjigovodstvene usluge vodi profesionalan i odgovoran tim računovodja sa sertifikatom