Tim Erp

A Track Record of Success in Defense Litigation

Softver

Maloprodaja

Kompletan poslovni softver za maloprodaju. Podržava rad sa većinom fiskalnih uređaja, omogućava jednostavnu izradu kalkulacija, nivelacija,predračun.

Evidencija

Poslovni program koji sadrži sve funkcije koje se odnose na izdavanje računa, predračuna i ponuda a omogućava i evidenciju rashodatouchscreen ekrane.

Veleprodaja

Poslovni softver namenjen preduzećima čija je delatnost trgovina na veliko. Ovaj poslovni softver omogućava evidenciju nabavke i izdavanja robe, automatizuje izdavanje računa.

Fiskalne kase

-Galeb: FP550, GP550, GP100, GP350 -HCP: Integra, Best (NE SME imati oznaku LC), Flexi, P2-DS, Secunda -ComTrade: ONE, ONE P -EI: Colibri, Favorit -Geneko: FP-200,

Ukratko o programu

Jedan od najboljih programa na tržištuPodržava rad sa većinom fiskalnih uređaja, omogućava jednostavnu izradu kalkulacija, nivelacija,povratnica i drugih dokumenata.TiM ERP je program za knjigovodstvo i kompletan poslovni softver za efikasno upravljanje firmom. Sadrži sve od vođenja magacinskog poslovanja, PDV obračuna, finansijskih podataka, obračuna zarada, osnovnih sredstava, blagajne…TiM ERP je savremeni knjigovodstveni softver koji će Vam omogućiti lakši i efikasniji rad. Uvoz izvoda i izvoz virmana iz programa za e-banking, izvoz plata i PDV prijave za poresku upravu, uvoz komitenta iz NBS preko PIB-a su samo neke od stvari koje će Vam olakšati svakodnevne poslove.Program radi online, sve što vam je potrebno je internet browser.Program za fiskalne kase se instalira nezavisno kako bi korisnici mogli da rade i u slučaju kad im nestane internet.Kasa radi na principu on-line sinhronizacije što znači da možete pratiti u realnom vremenu sa bilo kog mesta kako vam rade maloprodaje.Takođe postoji podrška za ugostiteljske objekte i touchscreen ekrane.

tim erp

fiskalne kase

Najnovija tehnologija sinhronizacije omogućava da se nakon svakog otkucanog računa na fiskalnoj kasi ažurira stanje na serveru tako da na webu uvek imate ažurno stanje roba.

pdv obrazac

Možete izvršiti proveru svakog iznosa iz PDV prijave tako što na klik dobijete spisak računa koji ulaze u njegov zbir. Dalje možete doći i do svakog pojedinačnog računa takođe na klik. Ovo važi i za novi i za stari PDV obrazac.

Mesečno fakturisanje

Ukoliko izdajete račune koje se ponavljaju, bez obzira da li su u domaćoj valuti, vezane za devizni kurs ili devizne, pripremite šablone u opciji “Mesečno fakturisanje” i jednim potezom generišite račune za sve Vaše klijent

knjiženje

Pre knjiženja svakog dokumenta prikazuje se automatski pregled kako će izgledati finansijski nalog kada se primeni aktuelna šema kontiranja.

zarade

Ne morate da vodite računa kolika je najniža / najviša osnovica, neoporezivo, doprinosi, program sve podatke neophodne za obračun zarada povlači iz centralnog registra.

Rekontiranje

Izmenili ste šemu kontiranja a već imate knjižene naloge? Jednim potezom ih označite za rekontiranje i ponovo kreirajte finansijski nalog bez rasknjižavanja PDV obračuna.

pozovite

Obilićev venac 18, beograd

sladjana.pernic@gmail.com