BP Agencija

Zašto baš mi

Postoji mnogo knjigovodstvenih agencija na tržištu ali ni jedna se ne može uporediti sa agencijom Bp koju odlikuju mnoštvo osobina i vrednosti

Odgovornost

Potpuno spremni za preuzimanje dužnosti.Odgovorni prema vama i nama. Za sve dobro urađene poslove preuzimamo potpunu odgovornost

Svestranost

Naša radoznalost odvela nas je u svetranost.Želja da znamo sve pretvara nas u večitog učenika otkrivanja novih sistema poslovanja

Izvrsnost

Permanentna težnja ka boljem koju treba sagledavati kao

proces neprekidnoga unapređenja.

Jedinstvo

Delegiranje davanje ovlašćenja drugome da deluje u vaše ime po vašim instrukcijama je uspeh našeg poslovanja

Disciplina

Obavljanje zadataka prema pravilnicima,normama i običajima organizacije.Rukovodjenje na svim nivoima, jasan i fer sporazum sa zaposlenima

Red

Materijalni red:Jedno mesto za svaku stvar i svaka stvar na svom mestu.Socijalni red:Jedno mesto za svaku osobu i svaka osoba na svom mestu

Uspeh preduzeća

Uspeh preduzeća je mera koliko uspešno preduzeće funkcioniše i koliko ostvaruje svoje ciljeve. Postoji mnogo različitih faktora koji utiču na uspeh preduzeća, uključujući tržište na kojem posluje, konkurentnost na tržištu, kvalitet proizvoda i usluga, efikasnost poslovanja, motivisani i talentovani kadar, dobru upravljačku praksu i dobru reputaciju.

Uspešno preduzeće ima dobru financijsku situaciju, redovno ostvaruje profit, raste i širi svoje poslovanje, te ima zadovoljne kupce i zaposlene. Međutim, uspeh preduzeća može biti kratkotrajan ako se ne pridržavaju dobrih poslovnih praksi, ne prilagođavaju se promenama na tržištu i ne usavršavaju svoje proizvode i usluge. Stoga je važno da preduzeća redovno prate svoj uspeh i učine sve što je potrebno da ga unaprede.

Uspeh preduzetnika zavisi od mnogih faktora, uključujući:

Vizija: Preduzetnik mora imati jasnu viziju i cilj, kao i sposobnost da ih pretvori u realnost.

Strpljivost i upornost: Uspeh se ne ostvaruje preko noći i preduzetnik mora biti strpljiv i uporan u svom radu da bi ostvario svoje ciljeve.

Fleksibilnost: Preduzetnik mora biti fleksibilan i spreman da se prilagodi promenama na tržištu i okruženju.

Kreativnost i inovativnost: Preduzetnik mora biti kreativan i spreman da pruži nova rešenja i pronađe nove načine da ostvari svoje ciljeve.

Sposobnost da se motiviše i motiviše druge: Preduzetnik mora imati sposobnost da motiviše sebe i druge ljude da ostvare zajedničke ciljeve.

Upravljačke veštine: Preduzetnik mora imati dobre upravljačke veštine kako bi uspešno vodio svoje preduzeće.

Dobar poslovni plan: Preduzetnik mora imati dobro razrađen poslovni plan koji će mu pomoći da ostvari svoje ciljeve.

Vrednost Preduzeća

Poštenje i integritet: Preduzeća koja se drže ovih vrednosti često grade dobre odnose sa klijentima i zaposlenima, te poštuju sve propise i regulative.

Kvalitet: Vrednost kvaliteta obično podrazumeva da preduzeće želi da proizvodi i pruža usluge najboljeg kvaliteta, što će rezultirati zadovoljstvom klijenata.

Otvorenost i komunikacija: Ova vrednost podrazumeva da preduzeće želi da bude transparentno i da komunicira jasno i otvoreno sa svojim klijentima, zaposlenima i drugim stranama.

Odgovornost i društvena odgovornost: Preduzeća koja se pridržavaju ove vrednosti brinu se za svoju ulogu u društvu i trude se da budu odgovorni prema okruženju i društvu u celini.

Inovacija: Preduzeća koja se drže ove vrednosti ulažu u istraživanje i razvoj, te su otvorena za nove ideje i inovacije.

Te vrednosti pomažu preduzeću da stvori pozitivan utisak kod klijenata, zaposlenih, partnera i društva u celini, što u konačnici može doprineti dugotrajnom uspehu i dobroj reputaciji.

Reputacija preduzeća odnosi se na njegovu percepciju i poslovni ugled u očima javnosti, klijenata, zaposlenih, poslovnih partnera i šire zajednice. Reputacija preduzeća se stiče kroz godine kontinuiranog rada i uspešnog poslovanja, a može biti ključna za uspeh i razvoj preduzeća.

Poštovanje i poverenje koje preduzeće stiče kroz svoju reputaciju može imati pozitivne posledice, kao što su:

Veća privlačnost za klijente.

Povećana privlačnost za talente.

Povećana lojalnost zaposlenih.